divendres, 18 de desembre del 2015

La rebosteria tradicional palamosina entre els segles XVI-XIX.

 Taula parada del llibre El arte de cocina pastelería
 y vizcochería
de Francisco Martínez,  1763.
Aquest article permet conèixer els trets principals de la rebosteria palamosina dels segles XVI-XIX amb dades extretes de diversos llibres de comptes: el llibre del Clavari, les capses de rebudes de la Universitat de Palamós, els llibres de l’obra parroquial de l’església de Santa Maria i els de despeses del convent dels agustins de Nostra Senyora de Gràcia. Cadascun d’aquests documents manuscrits recull de forma detallada les despeses de totes aquestes institucions i sovint, sense pretendre-ho, proporcionen dades sobre la gestió i la intendència, que convenientment processades ofereixen una valuosa informació sobre els dolços, els pastissos, les tortes i els confits que elaboraven i ingerien els nostres avantpassats. Gràcies a això coneixem el nom de postres, pastes, begudes refrescants i alguns dels ingredients de la la rebosteria Palamosina tradicional. Article: Gabriel Martín. Dolços, confits i tortells palamosins farcits d’història: segles XVI-XIX. Revista del Baix Empordà, núm. 50, setembre del  2015, pàgs 45-52. Llegir article en PDF