dimecres, 9 de juliol del 2014

Una visió dels ports de Sant Feliu de Guíxols, Palamós i Roses pintats al segle XVIII

Feina en una drassana portuària pintada per
Mariano Ramon Sánchez al segle XVIII.
La monarquia hispànica sempre va tenir un gran interès pels ports del nord de Catalunya a causa de la seva rellevància comercial, al bell mig de la ruta de cabotatge que conduïa a França i a Itàlia, i la seva particular situació estratègica a prop de la frontera francesa. Aquest breu assaig que forma part d’un ambiciós treball dedicat a Mariano Ramon Sánchez, pintor de la cort de finals del XVIII, presenta les vistes dels ports d’Arenys, Sant Pol de Mar, Sant Feliu de Guíxols, Palamós i Roses que va pintar Sánchez per encàrrec del monarca acompanyades de comentaris sobre el periple d’aquest artista per terres catalanes entre els anys 1787-1788. Article: Gabriel Martín Roig. Los puertos del norte de Cataluña. Una mirada Ilustrada, los puertos españoles de Mariano Sánchez. Fundación Juanelo Turriano, Madrid 2014, pàgs. 178-187. Llegir article en PDF