dimecres, 18 de setembre del 2013

L'ombra de la Inquisició a Palamós

Inquisidors del segle XVII pendents de la confessió
 d'un heretge
Amb la necessitat d’exercir un control ferm i estendre la seva acció a cadascun dels districtes territorials, la Inquisició va crear una xarxa de cooperadors locals sense retribució, els familiars del Sant Ofici, que van assegurar la presència permanent d’aquesta institució a Palamós. Aquests rendien comptes als inquisidors generals durant les visites, quan a Palamós arribaven veritables tribunals itinerants acompanyats per oficials i algutzils. Tenia varis objectius: perseguir l’heretgia, vigilar la puresa de la doctrina catòlica a la demarcació de cada tribunal, revisar l’acció i la conducta dels familiars del Sant Ofici i entrevistar-se amb capellans i frares per estudiar el comportament d’algunes famílies palamosines, sobretot aquelles formades per conversos o estrangers. Revisant el catàleg de processos inquisitorials del Tribunal del Sant Ofici de Barcelona, es pot comprovar com hi apareix un considerable nombre de palamosins i de calongins que van caure en mans d’aquest tribunal per a ser jutjats per causes de fe. Article: Gabriel Martín Roig. L’ombra de la Inquisició a Palamós. Revista del Baix Empordà, núm. 41, juny-setembre del 2013, pàgs.63-75.  Llegir article en PDF