divendres, 11 de setembre del 2020

L'impacte i els efectes de la Guerra de Successió a Palamós (1705-1718).

Gravat de principis del segle XVIII que
mostra soldats participants en el conflicte
.

La  Guerra  de  Successió  (1701-1715)  va  ser  un  conflicte  bèl·lic  de  dimensions  excepcionals  per  l’època.  La  seva  transcendència  per  a  la  història  de  Catalunya  és  innegable  i  ens  ha  deixat  gravats  a  la  memòria  episodis  tan  importants  com  el  setge  de  Barcelona.  El  present  article  pretén  explicar  com  el  conflicte  va  afectar  Palamós  i  el  seu  comtat,  que  van  tenir-hi  una  participació  molt  rellevant  degut,  entre  altres  factors,  a  la  importància  estratègica  del  port.  Es  tracta  d’examinar  no  solament  la  mobilització  militar  palamosina  durant  la  guerra,  que  es  va  traduir  en  la  contribució  de  tropes  regulars  per  a  l’exèrcit  de  l’arxiduc  Carles,  sinó  també  quines  misèries,  desgràcies  i  repercussions  va  tenir  la  persistència  de  la  guerra  sobre  la  gent  de  Palamós,  molt  castigada  pels  segrestos   reials,   les   confiscacions   de   blat  i  els  impostos  extraordinaris  destinats a mantenir l’estatge de les tropes. Article: Gabriel Martín Roig. "L'impacte i els efectes de la Guerra de Successió a Palamós (1705-1718)". Estudis del Baix Empordà, 2014, nún. 33, pàgs. 273-315. Llegir article en PDF