dimarts, 18 de juny del 2013

El castell de Sant Esteve de la Fosca

El castell de Sant Esteve de la Fosca en un dibuix
francès de finals del segle XVII.
Les ruïnes del castell de Sant Esteve de Mar o de La Fosca es troben situades a l’extrem de llevant de la platja de la Fosca, en un promontori de roca granítica que s’endinsa a l’aigua formant una península. L’edifici presenta una estructura molt complexa fruit de diferents construccions que s’han anat superposant al llarg dels segles. Es troba en un estat de degradació avançat i, corre el perill de perdre elements estructurals significatius; afortunadament, no fa gaire, ja s’ha iniciat la feina de consolidació i reconstrucció de l’edifici. Aquest article pretén fer un breu repàs de la seva història, de les primeres notícies documentades de la fortalesa fins la pèrdua de les seves funcions defensives per convertir-se en una petita explotació agrícola. Es tractarà d’identificar, analitzar i explicar els elements arquitectònics més significatius de l’edifici de manera clara i entenedora, junt amb un parrell de reconstruccions gràfiques del seu aspecte original. Gabriel Martín Roig. El castell de Sant Esteve de la Fosca. Revista del Baix Empordà, núm. 40, març-juny 2013, pàgs 23-32.  Llegir article en PDF