divendres, 20 de desembre del 2013

L'enterrament accidentat d'Antoni Casademont: conflictes, baralles i desavinences entre capellans i frares de Palamós al segle XVIII

L'enterrament d'Antoni Casamont va provocar una forta
disputa entre els capellans de Santa Maria de Palamós
i els frares agustins del convent.
El turbulent i accidentat enterrament d’Antoni Casademont, un modest sabater de Palamós, va encendre la guspira d’un conflicte latent durant decennis entre els capellans de l’església parroquial de Santa Maria de Palamós i els frares agustins del convent de Nostra Senyora de Gràcia. L’abundant documentació que hi ha l’Arxiu Municipal de Palamós complementada amb altra de procedència diversa, permeten reconstruir els fets de manera fidel, exposar els motius de les desavinences, les disputes que van viure els habitants de la vila que anaven a favor d’uns i d’altres i detallar els costums i els rituals d’enterrament dels parroquians i dels frares de Palamós a final del segle XVIII. Article: Gabriel Martín Roig. L’Afer Casademont: un conflicte entre capellans i frares de Palamós al segle XVIII. Institut d’Estudis del Baix Empordà, volum 31, Sant Feliu de Guíxols, 2012, pàgs. 103-130. Llegir l'article en PDF