dimecres, 25 de juny del 2014

El comerç del gel a Palamós durant els segles XVII i XVIII

Nevaters recol.lectant la neu en una pintura del segle XVIII
Aquest article constitueix una aproximació a una activitat econòmica que va adquirir gran importància entre els segles XVI-XVIII: l’aprofitament de la neu i del gel amb finalitats comercials per al consum humà. L’emmagatzematge de glaç en dipòsits especials i la seva comercialització ja va ser una pràctica utilitzada per l’home des de l’època romana amb la intenció de servirse’n per refrescar i conservar aliments, però entre els segles XVI-XVIII es va generar un notable increment d’aquesta activitat coincidint amb una climatología especialment favorable a l’efecte. Però va ser a finals del segle XVI es va produir una autèntica democratització en el consum de neu arreu de la conca mediterrània. Gabriel Martín Roig. El comerç del gel a Palamós durant els segles XVII i XVIII. Revista del Baix Empordà, num 44, pàgs. 58-63. Llegir l'article en PDF