dilluns, 12 d’octubre del 2020

Palamós durant l’Alta Edat Mitjana. Notes històriques a partir de l’estudi del seu topònim: segles VIII al XIII

Vassallatge en època carolíngia.

Aquest estudi té com a objectiu explicar la realitat de Palamós entre els segles VIII-XIII, molt temps abans de la publicació de la carta de poblament del 1279. Pretén demostrar que la seva fundació és molt anterior de les dades oficials que coneixem i que l’establiment podria haver tingut un paper estratègic tant en època andalusina com en el període carolingi i comtal. Parteix d’un estudi onomàstic i d’una base eminentment documental, davant la mancança d’excavacions arqueològiques concloents. La recerca s’ha centrat en l’anàlisi del topònim de Palamós (ben representat diacrònicament en diversos documents alt medievals) per valorar la seva dimensió arqueològica i històrica. La hipòtesi de l’origen àrab d’algunes localitats de la Catalunya Vella, entre les que es troba Palamós, enunciada ja fa més d’una dècada per diversos historiadors, té molta solidesa i ha estat aplicada amb èxit tant al Principat com a la Septimània francesa i ja compta amb més de 200 casos ben documentats per especialistes. Article: Gabriel Martín Roig. "Palamós durant l'Alta Edat Mitjana. Notes històriques a partir de l'estudi del seu topònim: segles VIII al XIII". Revista del Baix Empordà, núm. 69, juny, 2020, pàgs. 58-66. Llegir article en PDF