dimarts, 26 de desembre del 2017

L'escala de cargol del segle XVI del campanar de l'església parroquial de Santa Maria de Palamós

Escala de cargol del segle XVI
descoberta a l'interior del campanar
A principis del 2017 es van dur a terme les obres de rehabilitació del campanar de Santa Maria de Palamós. El repicat de l’arrebossat que cobria els murs exteriors ha permès estudiar amb més deteniment no només les formes i tècniques constructives emprades per Tomàs Barça (el mestre de cases del segle XVI que va projectar el temple) sinó també alguns elements arquitectònics de gran interès que durant anys havien quedat amagats i oblidats. És el cas de l’escala de cargol, recentment descoberta, encaixada en una de les cantonades de la torre. Les escales helicoïdals de pedra van ser un element arquitectònic molt emprat durant el període gòtic atès que ajudaven a salvar grans alçades afectant només un espai molt reduït de l’edifici. Aquest element té una llarga història. Les primeres referències apareixen a l’arquitectura romana però el seu ús va ser molt més extensiu a l’edat mitjana, quan es va convertir en un repte pels coneixements tècnics dels mestres de cases i un clar exponent d’elegància en cadascuna de les construccions on apareixia. Aquest article pretén donar a conèixer l’escala de cargol apareguda a l’interior del campanar de l’església palamosina, contextualitzar-la, apuntar una datació, les possibles causes de la seva destrucció i aprofitar per a comentar altres elements constructius interessants que s’han evidenciat durant el procés de restauració de la torre del campanar i permeten completar la visió històrica que tenim de l’edifici. Article: Gabriel Martín Roig. L'escala de cargol del campanar de Santa Maria de Palamós i altres elements d'interès. Revista del Baix Empordà, núm. 58, pàgs. 58-66. Llegir article en PDF